Kan bli for­budt å sit­te på bak­ken

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden - Lui­gi Brug­na­ro, bor­ger­mes­te­ren

i Ve­ne­zia, vil ikke at tu­ris­ter skal sit­te på bak­ken. Han har fore­slått at tu­ris­ter som gjør det, skal få en bot (penge­straff) på 5000 kro­ner. De som be­stem­mer i Ve­ne­zia, skal stem­me over for­sla­get i ok­to­ber, skri­ver avi­sen The Guar­di­an.

Grun­nen til at han fore­slår det­te, er at det er så man­ge tu­ris­ter i Ve­ne­zia. Hver dag kom­mer det 60.000 tu­ris­ter. Det er fle­re men­nes­ker enn det som bor i byen.

Ve­ne­zia­eren by­iIta­lia

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.