In­vi­te­rer kunst­ne­re til Må­nen

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden - En rik ja­pa­ner og

det ame­ri­kans­ke rom­farts­sel­ska­pet SpaceX skal ta med seg kunst­ne­re på tur rundt Må­nen. Ja­pa­ne­ren, som he­ter Yusaku Ma­eza­wa, har sagt at kunst­ne­re fra hele ver­den kan søke om å bli med. Han vil ta med seg åtte styk­ker og skal be­ta­le for alle.

Tu­ren skal skje i lø­pet av 2023, og de som drar, blir ver­dens førs­te måne-tu­ris­ter. Ei­e­ren av SpaceX, Elon Musk, har sagt at de ikke skal lan­de på må­nen. – Det jeg ser for meg, er at de vil fly vel­dig na­er over­fla­ten på Må­nen og så dra vi­de­re ut i ver­dens­rom­met før de drar til­ba­ke til Jor­den, sa han ifølge NRK.

El­mon Musk Ja­pa­ner Yusaku Ma­eza­wa skal også va­ere med på tur til Må­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.