Viss­te du?

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg -

¤¤texas er den nest størs­te del­sta­ten i usa. ¤¤i au­gust i fjor traff en or­kan, som fikk nav­net har­vey, kys­ten. fle­re tu­sen men­nes­ker måt­te flyt­te fra hjem­me­ne sine.

¤¤orkanen flo­ren­ce traff den ame­ri­kans­ke del­sta­ten nord-Caro­lina for to uker si­den. ¤¤hous­ton er den størs­te byen i texas.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.