Hvor­for blir ep­ler bru­ne?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei!

Hvor­for blir ep­let brunt hvis man skja­erer i det?

Fra Astri (9)

Hei!

Ep­ler inne­hol­der noen stof­fer som he­ter fe­no­ler. De be­skyt­ter ep­le­ne mot mugg og bak­te­ri­er, og gjør at ep­let blir brunt.

Når et eple blir delt i to, kom­mer det nem­lig i kon­takt med ok­sy­ge­net i luf­ten. Da skjer det en kje­misk re­ak­sjon som for­vand­ler fe­no­le­ne i ep­let og ok­sy­ge­net i luf­ten til et brunt stoff som he­ter me­la­nin. Det ser kan­skje ikke så pent ut, men det be­skyt­ter alt­så ep­let mot bak­te­ri­er.

Hil­sen Andreas

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.