Quiz 39

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - Vol­ley­ball

A)

Hvil­ket land har det­te flag­get?

Jor­dan B) Ja­mai­ca

Hva he­ter NRK Su­pers nye se­rie?

A) Jeg li­ker deg!

B) Lik meg

C) Du og jeg er like C) Ja­pan

Den­ne uken er det «få­ri­kå­lens dag». Hva er få­ri­kål?

A) Saue­kjøtt kokt med kål B) Ta­co med kål­bla­der

C) Kål­rot­stap­pe A)

Både Bir­git Skar­stein og Kje­til Borch fra Nor­ge ble ver­dens­mest­re i for­ri­ge uke. I hvil­ken idrett?

A) 19 B) 169 Syk­ling C) B)

4. Nes­te uke åp­ner Stor­tin­get etter som­mer­fe­rien. Hvor man­ge po­li­ti­ke­re job­ber der?

1009 Ro­ing C)

1. 2. 3.

Det bru­ne stof­fet be­skyt­ter ep­le­ne mot mugg.

5.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.