Vinn kino­bil­let­ter!

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - Svar­frist: PS: post@af­ten­pos­ten­jun Quiz 39 He­len Yang (9), Stav­an­ger

Svar rik­tig på quizen og bli av bil­let­ter til med i trek­ning fil­men

Vi trek­ker tre vin­ne­re som får to bil­let­ter h Sva­re­ne sen­des

I til: emne­fel­tet skri­ver du:

2. ok­to­ber.

Husk å skri­ve te­le­fon­num­me­ret din al­der, adres­se til og en fore­satt i e-pos­te

Vin­ner av quiz 37:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.