Fo­to­kon­kur­ran­se

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

¤¤Hvert år kå­res årets

mor­soms­te dyre­bil­de. ¤¤Kon­kur­ran­sen he­ter Come­dy Wild­life Pho­to­grap­hy Awards.

¤¤Dis­se fem bil­de­ne er blant

de 41 fi­na­lis­te­ne. ¤¤Vin­ne­ren skal kå­res

i no­vem­ber.

¤¤Les mer om kon­kur­ran­sen på nett: www.come­dy­wild­life­photo.com

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.