– Jeg blir stemp­let som prima­don­na

Aftenposten Junior - - Sport -

Det har va­ert mye styr etter at fot­ball-spil­le­ren Ada He­ger­berg sa at hun ikke len­ger vil­le spil­le for Nor­ges kvinne­lands­lag i fot­ball.

– Når te­ma­et kom­mer opp, blir jeg stemp­let som en prima­don­na, det sies at jeg set­ter meg selv foran la­get. Det er helt feil, sier He­ger­berg til den svens­ke TV-ka­na­len SVT.

Til van­lig spil­ler hun for Olym­pi­que lyonnais i den frans­ke elite­se­ri­en for kvin­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.