Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) I hvil­ket land er det blitt for­budt med mo­bil på sko­len? 2) Hvor man­ge bow­ling­ku­ler stab­let Shen Xiaoshi oppå hver­and­re?

3) Hva he­ter den nest størs­te del­sta­ten i USA?

4) Hva er batt­le?

5) Hvil­ke bø­ker stam­mer rum­pel­dunk fra?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.