Viss­te du?

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg -

¤¤et land i sør-ame­ri­ka. ¤¤Lan­det har len­ge hatt penge­pro­ble­mer, blant an­net for­di de tje­ner mind­re pen­ger på å sel­ge ol­jen sin til and­re land. i til­legg skyl­der de man­ge and­re land pen­ger. ¤¤Man­ge har nå flyk­tet fra

lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.