Girl Tech Fest

Aftenposten Junior - - Kultur -

¤¤Ar­ran­ge­res hvert år, i 10

for­skjel­li­ge byer i Nor­ge. ¤¤Blir ar­ran­gert av «Jen­ter ko­der», som er et sam­ar­beid mel­lom blant an­net IKTNor­ge, ODA-Network og Deich­mans­ke bi­blio­tek. ¤¤Ele­ve­ne skal la­ere om ko­ding

og tek­no­lo­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.