– Alle kan gjø­re litt

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Hjel­per det kli­ma­et at barn bryr seg?

– Ha­zel og Gre­ta er kjempe­tøf­fe som sier ty­de­lig ifra om en sak de bryr seg om. Det pas­ser ikke alle å gjø­re like mye som dem, men alle kan gjø­re litt. Hvis alle i ver­den slår av ly­set når de går ut av et rom, vil det hjel­pe kli­ma­et, for­di å spa­re ener­gi også spa­rer ut­slipp av driv­hus­gas­ser.

Kan kli­ma-pro­ble­me­ne lø­ses?

– Ja, men vi må job­be med det de nes­te 50 og 100 åre­ne. Alle voks­ne har litt an­svar for å red­de ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.