FLE­RE TIG­RE:

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Det er blitt dob­belt så man­ge tig­re i Nepal de fem sis­te åre­ne. De som tal­te, fikk hjelp av 600 ele­fan­ter til å kom­me seg rundt i na­tur­om­rå­de­ne der tig­re­ne er, skri­ver NTB. Vil­le tig­re har va­ert tru­et av ut­ryd­del­se, men fle­re job­ber med å red­de dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.