Ver­dens­re­kord i el­bil-salg

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge - Halv­par­ten av alle i

Nor­ge som kjøpte ny bil i sep­tem­ber, kjøpte el­bil. Det er både nor­ges­re­kord og ver­dens­re­kord, sier Øy­vind Sol­berg Thor­sen til TV 2. Han er sjef i Opp­lys­nings­rå­det for vei­tra­fik­ken.

In­nen 2025 skal alle nye bi­ler som kjø­pes i Nor­ge, va­ere el­bi­ler. Det er po­li­ti­ker­ne som be­stem­mer i Nor­ge (Stor­tin­get), blitt eni­ge om.

Grun­nen til det er at el­bi­ler bru­ker strøm iste­den­for ben­sin el­ler die­sel. Det gjør at bi­le­ne for­uren­ser mind­re.

La­der bi­len El­bi­ler må set­tes til la­ding, ak­ku­rat som mo­bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.