Ju­le­va­rer på plass i bu­tik­ke­ne

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge - Det er over to

må­ne­der til jul­af­ten. Li­ke­vel har det be­gynt å kom­me ju­le­va­rer i bu­tik­ke­ne al­le­re­de nå, skri­ver Af­ten­pos­ten. En av årets salgs­ny­he­ter, jule­brus-isen til Hen­nig-Ol­sen, har va­ert til salgs i bu­tik­ke­ne i fle­re uker.

I til­legg har Ra­dio Nor­ges ka­nal «Ju­le­ra­dio­en» be­gynt å spil­le jule­mu­sikk 24 ti­mer i døg­net. En Af­ten­pos­ten-le­ser har også sett at en bu­tikk i Sarps­borg har et jule­tre i bu­tik­ken sin. Man­ge er ueni­ge om jule­va­re­ne bur­de kom­me så tid­lig i bu­tik­ke­ne. Hva me­ner du?

Tid­lig­ute? Jule­brus-isen fra Hen­nig-Ol­sen er al­le­re­de i bu­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.