Mo­bil­for­bud i fot­gjen­ger­felt

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

I Li­tau­en blir det nå for­budt å bru­ke mo­bi­len når man er i et fot­gjen­ger­felt. Hvis du li­ke­vel gjør det, kan du få bot (penge­straff) på rundt 400 kro­ner. Grun­nen er at de som be­stem­mer, vil at det blir faer­re tra­fikk­ulyk­ker. I fjor mis­tet 68 fot­gjen­ge­re li­vet i tra­fik­ken i Li­tau­en. Men det er ikke klart hvor man­ge som skyl­des mo­bil­bruk.

Sjek­ker du ofte mo­bi­len mens du er ute og går? Det kan va­ere vel­dig far­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.