Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Sek­su­ali­sert vold i krig: Når noen tvin­ges til sek­su­ell kon­takt mot sin vil­je. Det­te bru­kes som et slags vå­pen i krig.

IS: For­kor­tel­se for Den islams­ke sta­ten. Det er nav­net på en ter­ror­grup­pe.

Dy­na­mitt: Et stoff som bru­kes til å spren­ge ting med.

De­mo­kra­ti: Når fol­ket i et land be­stem­mer hvem som skal sty­re.

Ro­hin­g­ya: En folke­grup­pe som bor i My­an­mar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.