– Hunder kan for­stå hvis du er lei deg!

Aftenposten Junior - - Reportasje -

– Hunder er fan­tas­tisk flin­ke til å for­stå and­re hunder og men­nes­ker, sier Ka­rin Hul­tin Jä­der­lund.

Hun fors­ker på hunder ved Ve­te­ri­naer­høg­sko­len i Oslo.

– Hunder er flokk­dyr. Det vil si at de le­ver sam­men med and­re hunder el­ler men­nes­ker hele li­vet. Der­for er de opp­tatt av å for­stå and­re, sier fors­ke­ren.

Hun sier hunder både kan for­stå pe­king, tone­fall og kom­man­do­er.

– En hund kan også for­stå hvis du er lei deg el­ler hvis noen i rom­met krang­ler, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.