På flaske­tu­ten

Aftenposten Junior - - Kultur - For fle­re re­kor­der sjekk: www.guin­nes­sworldrecords.com

Når ki­ne­sis­ke Tang Hui ba­lan­se­rer på top­pen av en flas­ke, ser det nes­ten lett ut. Hun er den i ver­den som kla­rer å gå ras­kest på glass­flas­ker. Hun bruk­te 21,9 se­kun­der på å gå ti me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.