Vinn en over­ras­kel­se!

Aftenposten Junior - - Kultur - Svar­frist: PS: post@af­ten­pos­ten­junior. Quiz 41 Kutop­pen

C) Au­dun Vi trek­ker én vin­ner som får pos­ten. en over­ras­kel­se Send dine svar til:

I emne­fel­tet skri­ver du:

16. ok­to­ber.

Husk å skri­ve num­me­ret din al­der, adres­se til en fore­satt og te­lefo i e-pos­ten.

Vin­ne­re av quiz 39: Dis­se får 2 bil­let­ter hver til fil­men

Laer­ke Aarne­sEids­haug (7), Oslo Hen­ny Munch Kox­vold (6), Grim­stad Si­ri Boye-Al­sos (8), Oslo

Knut Arild Harei­de Kjell Mag­ne Bon­de­vik Lys­bak­ken

Idol Nors­ke ta­len­ter Stjerne­kamp 5.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.