Mitt dyre­bil­de!

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei!

As­tro er en dansk-svensk gårds­hund, som bor hos tan­ten min i Ber­gen. Når vi tref­fes, els­ker vi å gå tur sam­men. As­tro er en or­dent­lig kose­hund. Når vi spi­ser, set­ter han seg rett ved lille­søs­te­ren min og hå­per at hun mis­ter litt mat på gul­vet, for han er en skik­ke­lig mat­mons.

Hil­sen Vil­de fra As­ker

Her kan du sen­de inn et bil­de av deg og et dyr. Det tren­ger ikke va­ere ditt eget dyr. Skriv gjer­ne et par lin­jer om dy­ret (for ek­sem­pel navn og al­der).

Bil­det kan kom­me på trykk i Af­ten­pos­ten Junior, på Af­ten­pos­ten Ju­niors Face­bo­ok-side og Insta­gram. Send bil­det til:

Af­ten­pos­ten Junior, Boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo El­ler send på mail: post@af­ten­pos­ten­junior.no

Vil­de(8) As­tro (4)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.