Slik blir du god i FIFA

Aftenposten Junior - - Sport - tekst: Sind­re trygs­land

Af­ten­pos­ten har snak­ket med tre FIFA-eks­per­ter. I au­gust i år ble musAed Al­dos­sAry (18) fra Saudi-ara­bia ver­dens­mes­ter i fIfa.

Han slo ut 20 mil­lio­ner and­re kon­kur­ren­ter.

¤¤La­er av fei­le­ne dine, og prøv å finn ut hvor­dan du kan gjø­re det bed­re nes­te gang. ¤¤Se hvor­dan de bes­te spil­ler på

you­tube.

¤¤La­er deg å bru­ke mer enn to til tre for­ma­sjo­ner (hvor­dan man plas­se­rer spil­ler­ne på ba­nen). Anders Gre­en (22) fra trond­heim har tid­li­ge­re del­tatt i VM i fIfa. nå har han som mål å kom­me på det ny­opp­star­te­de lands­la­get i fIfa.

¤¤Øv på å for­sva­re deg slik at du ikke tren­ger å sco­re man­ge mål i hver kamp.

¤¤Øv på av­slut­nin­ger. finn ut hva som fun­ge­rer når et nytt spill kom­mer ut, og øv på det. mAG­nus myHrHAuG krIstIAn­sen (17) spil­ler fIfa fem ti­mer hver dag. Den­ne høs­ten skal han del­ta i to sto­re fIfa-tur­ne­rin­ger. ¤¤Øv mot and­re gode spil­le­re. ¤¤Ikke stress el­ler få pa­nikk om

du lig­ger un­der i en kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.