Det er fun­net fle­re gam­le skat­ter

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

I høst fant ar­keo­lo­ger i Ita­lia en kruk­ke med minst 300 gull­myn­ter oppi (bil­det). Myn­te­ne var 1500 år gam­le.

I Ber­gen fant noen en rar ter­ning. Den mang­let 1- og 2-tall, og der­for tror eks­per­ter at den ble brukt til å juk­se med.

I fjor fant je­ge­re et vi­kings­verd i Rein­hei­men na­sjo­nal­park i Nor­ge.

Til­hør­te en­bank

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.