Hva er ka­nin­hop­ping?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

En sport der man le­der en ka­nin gjen­nom en bane med hind­re.

Det fin­nes fire uli­ke ni­vå­er.

Man kan kon­kur­re­re i fire uli­ke øvel­ser, som for ek­sem­pel lett bane og høyde­hopp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.