Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) Hva er verdens ras­kes­te dyr? 2) I Sør-Afri­ka har de hatt lite av en vik­tig ting i hele år. Hva er det?

3) Sier prik­ke­ne på ryg­gen noe om hvor gam­mel en mari­høne er?

4) Hva er ka­nin­hop­ping? 5) Hvor stor er verdens størs­te Ru­biks kube, som To­ny Fis­her løs­te? Svar

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.