Fant et skik­ke­lig gam­melt skip

Aftenposten Junior - - Nyheter - Arkeo­lo­ger har fun­net spor

av et vi­king­skip in­gen har visst om.

Arkeo­lo­ger job­ber med å fin­ne ut hvor­dan men­nes­ker på Jor­den lev­de før oss. Vi­king­ski­pet ble fun­net i Hal­den. De bruk­te data­tek­no­lo­gi (noe de kal­ler geora­dar) for å fin­ne vi­king­ski­pet.

Det er ikke be­stemt hva som skal skje med ski­pet. Noen eks­per­ter me­ner det bør lig­ge i jor­den i man­ge år til, for i frem­ti­den vil man kan­skje ha tek­no­lo­gi som gjør at man kan gra­ve frem ski­pet uten å ska­de det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.