Sa unn­skyld til «tys­ker­jen­te­ne»

Aftenposten Junior - - Nyheter - Un­der an­nen ver­dens­krig var

Nor­ge i krig med Tysk­land. Da kri­gen slut­tet for 73 år si­den, var man­ge i Nor­ge sin­te på nors­ke kvin­ner som var blitt kja­eres­ter med tys­ke sol­da­ter un­der kri­gen.

De ble kalt «tys­ker­jen­ter». Man­ge tu­sen av dis­se ble ar­res­tert av po­li­ti­et og satt i fange­lei­rer i Nor­ge. Noen måt­te også rei­se ut av lan­det. De fikk ikke lov til å bo her len­ger. I for­ri­ge uke sa stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg unn­skyld for det­te på veg­ne av Re­gje­rin­gen (de som sty­rer Nor­ge).

Det var cir­ka 45.000 nors­ke kvin­ner som var kja­eres­ter med tys­ke sol­da­ter un­der kri­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.