In­gen vet hvem som skal sty­re lan­det

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Det er fle­re uker si­den det var valg i Sverige, li­ke­vel har de fort­satt ikke be­stemt hvem som skal sty­re lan­det. Ulf Kris­ters­son, som er sje­fen for Mo­de­ra­ter­na, prøv­de len­ge å få til å dan­ne en re­gje­ring. Nå har han gitt opp. Han fikk ikke til å sam­ar­bei­de med nok par­ti­er. Nå er det der­for Ste­fan Löf­ven fra Social­de­mo­kra­ter­na sin tur til å prø­ve. Hvis in­gen blir eni­ge, kan det bli nytt valg i Sverige.

Vil­bli stats­mi­nis­ter igjen Nå prø­ver Ste­fan Löf­ven fra Social­de­mo­kra­ter­na å dan­ne re­gje­ring i Sverige. Han var stats­mi­nis­ter før val­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.