Hva be­tyr det at Nor­ge og Ki­na ble «ven­ner» igjen?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

– Det be­tyr at det er mu­lig for dem som be­stem­mer i Nor­ge, å snak­ke med dem som be­stem­mer i Ki­na. Et­ter at lan­de­ne ble eni­ge om ikke å va­ere uven­ner for snart to år si­den, har 13 sto­re grup­per med nors­ke re­gje­rings­med­lem­mer reist til Ki­na, sier Kris­tof­fer Rønne­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.