– Helt van­lig at fa­mi­li­er har ett barn

Pan (11) bor i Ki­na. Han er på sko­len ni ti­mer hver dag. Men på fre­da­ger får de av og til is!

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst: an­ne Mykle­bust od­land

Hvem bor du med? – Jeg bor med mam­ma og pap­pa. Jeg har in­gen søs­ken.

Hvor­dan er det å va­ere ene­barn?

– Det er greit. I Ki­na er det helt van­lig at fa­mi­li­er har ett barn.

Viss­te du at den nors­ke kon­gen og dron­nin­gen har be­søkt Ki­na?

– nei, det har jeg ikke hørt om.

Hvor­dan er en van­lig dag for deg?

– Jeg be­gyn­ner på sko­len klok­ken 8, og mam­ma hen­ter meg klok­ken 17. Vi har en lang pau­se midt på da­gen. Da plei­er jeg å spi­se varm mat i kan­ti­nen. fri­tert kyl­ling er ynd­lings­ma­ten min! På fre­da­ger får vi av og til is!

Har du noen gang reist uten­for Ki­na?

– Ja. I fjor var jeg på fe­rie i Dan­mark. Da var mam­ma og jeg i Le­go­land. Det var min sto­re drøm. Vi reis­te sam­men med en venn­in­ne av mam­ma og gut­ten hen­nes. Det var gøy!

er lego po­pu­la­ert i Ki­na?

– Ja, så klart. alle barn har Lego! Jeg li­ker å byg­ge bi­ler og bå­ter.

Hva li­ker du å gjø­re et­ter sko­len?

– Jeg li­ker å syk­le. Det er fle­re par­ker i byen hvor jeg bor. Der er det fint å syk­le.

Hvil­ken drøm har du for frem­ti­den din?

– Jeg vil bli proff-syk­list.

Foto: Pri­vat

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.