Hva er cur­ling?

Aftenposten Junior - - Sport -

¤¤En sport som spil­les

på en is­bane. ¤¤Det er fire spil­le­re på

hvert lag.

¤¤En spil­ler sen­der en

stein av går­de. ¤¤To spil­le­re kos­ter foran stei­nen for å hjel­pe den frem. ¤¤Det er om å gjø­re å få stei­nen til å stop­pe i sirk­le­ne i den and­re en­den av ba­nen.

KIL­DE: NOR­GES CURLINGFORBUND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.