Di­lem­ma: Hva skal man kle seg ut som på halloween?

nu­ria micae­la har ikke be­stemt seg for om hun skal va­ere Wed­nes­day ad­dams el­ler en som­mer­fugl på halloween.

Aftenposten Junior - - Forside - tekst: An­ne Myklebust Od­land

Hvem bor du med?

– Jeg bor med mam­ma, store­søs­te­ren min og beste­for­eld­re­ne mine. Vi bor i Li­ma, ho­ved­sta­den i Peru.

Hvor­dan skal du fei­re halloween?

– Jeg skal kle meg ut og gå på fest til fet­te­ren min. Vi skal dan­se, ha le­ker og kon­kur­ran­ser.

Hva slags ko­sty­me skal du ha?

– Det er vans­ke­lig å vel­ge. Jeg har ikke be­stemt meg for om jeg skal va­ere heks, som­mer­fugl, Ra­pun­zel, Aske­pott, El­sa fra fil­men Frost el­ler dat­te­ren Wed­nes­day fra fil­men The Ad­dams Fa­mi­ly. Jeg bru­ker ko­sty­me­ne and­re gan­ger også, når jeg le­ker.

Hva li­ker du med halloween?

– Jeg li­ker å kle meg ut og gå rundt og spør­re om god­te­ri.

er det noe du ikke li­ker med fei­rin­gen?

– Ja, å se folk i skum­le mas­ker, el­ler folk som er ul­ver og Fran­ken­stein. Man kan få ma­ling på dø­ren sin om man ikke gir bort god­te­ri. Det er litt skum­melt.

Hva er ditt bes­te min­ne fra halloween?

– Da hele fa­mi­li­en kled­de seg ut og vi had­de fest hjem­me. Mam­ma var bie, søs­te­ren min var prin­ses­se, jeg var som­mer­fugl, fet­te­ren min var Po­kémon. Beste­for­eld­re­ne mine tok på pa­ryk­ker. Da lo vi mas­se!

er halloween en stor fei­ring i lan­det ditt?

– Ja, og for hvert år blir det mer og mer fei­ring. Al­le kjøpe­sent­re­ne er de­ko­rert med gress­kar, ed­der­kop­per og monst­re.

Nu­ria (7)

Nu­ria Micae­la (7)

el­ler hva med å kle seg ut som ro­sa, en vel­dig kjent skyts­hel­gen (en hel­lig per­son) i peru?

...el­ler sort som­mer­fugl?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.