6

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

VER­DENS LENGS­TE:

Det­te er ver­dens lengs­te bro over vann. Bro­en lig­ger i Ki­na og strek­ker seg fra halv­øya Hong­kong og over ha­vet til halv­øya Ma­cao og kyst­byen Zhu­hai. Bro­en er 55 kilo­me­ter lang – og skal tåle jordskjelv og ty­fo­ner (en vel­dig sterk storm). De­ler av bro­en går over til å bli en tun­nel, un­der van­net.

Un­der­vanns­tun­nel

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.