Det­te skjer nå

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

¤¤Fre­dag skal 190 KrF-po­li­ti­ke­re mø­tes og stem­me på om KrF skal sam­ar­bei­de med Høy­re el­ler Ar­bei­der­par­ti­et.

¤¤Hvis Harei­de får det som han vil, vil KrF dan­ne re­gje­ring med Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et i høst. ¤¤Da blir Jonas Gahr Stø­re ny stats­mi­nis­ter i Nor­ge i ste­det for Er­na Sol­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.