Har vi stilt klok­ken for sis­te gang?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

I hel­gen stil­te vi klok­ken fra som­mer­tid til vin­ter­tid. Det vil si at klok­ken ble stilt en time til­ba­ke. Men nå kan det bli slutt på det­te. For EU (sam­ar­beids­or­ga­ni­sa­sjon mel­lom 28 land i Euro­pa) vil nem­lig at vi skal slut­te å byt­te frem og til­ba­ke. Hvert en­kelt EU-land får selv be­stem­me hva de vil gjø­re.

De som be­stem­mer i Nor­ge, har sagt de kom­mer til å gjø­re det sam­me som EU.

Snipp, snapp, snu­te – så var vin­ter­ti­den ute?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.