Be­ta­ler med plast­kop­per ...

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Tenk deg å kun­ne be­ta­le en buss­bil­lett mot å le­ve­re plast! Det kan du i Su­ra­baya, den nest størs­te byen i In­do­ne­sia.

De som be­stem­mer i byen, vil at det skal bli mind­re plast her. Der­for kan de som ikke har pen­ger til bil­lett, le­ve­re plast til gjen­vin­ning iste­den­for. En to­ti­mers-bil­lett kos­ter ti plast­kop­per el­ler fem plast­flas­ker.

Må­let er at den­ne løs­nin­gen skal gjø­re byen plastfri in­nen 2020.

På en dag kan en buss sam­le opp­til 250 kilo med plast­flas­ker!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.