Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Ka­ra­va­ne: Et stort føl­ge av folk som rei­ser sam­men. I gam­le da­ger gjaldt det sa­er­lig han­dels­menn med laste­dyr

Men­nes­ke-smug­le­re: En som tar be­talt for å hjel­pe and­re med å kom­me seg ulov­lig fra et sted til et an­net.

Bi­stands­pen­ger: Pen­ger som gis til fat­ti­ge land for at de som bor der, skal få det bed­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.