... og nå skal det bli for­budt med plast-suge­rør

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

I som­mer ble det klart at EU øns­ker å for­by en rek­ke en­gangs­pro­duk­ter la­get av plast. EU, som er en sam­ar­beids­or­ga­ni­sa­sjon mel­lom euro­pe­is­ke land, har nå stemt over det­te for­sla­get.

Re­sul­ta­tet ble et klart fler­tall for et for­bud. Hvis med­lems­lan­de­ne også er eni­ge, vil det blir for­budt med en rek­ke plast­pro­duk­ter i Euro­pa om tre år. Blant tin­ge­ne som kan bli for­budt, er q-tips, en­gangs­be­stikk og suge­rør.

Suge­rør er på lis­ten over ting EU øns­ker å for­by.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.