Har du noen fa­vo­rit­ter?

Fire av dis­se går til su­per­fi­na­len på lør­dag. Hvil­ke fire sy­nes du bør gå vi­de­re?

Aftenposten Junior - - Kultur -

1. Ada (13) Bor på: Lille­strøm i Akers­hus Låt: «Frekk» Hand­ler om: Fle­re bør stå sam­men mot mob­bing.

2. Twi­light Med: Zi­dan (15) Bor i: Oslo Låt: «For­tapt i skum­rin­gen» Hand­ler om: En­som­het

3. In­dia­na (9) Bor i: Oslo Låt: «Føl­ge hjer­tet» Hand­ler om: At al­le har et ta­lent og er like gode.

4. Na­me­less 5 Med: Børge (14), An­ders (14), Mat­hias (14), Jonas (14) og Gab­ri­el (14) Bor­på: Birke­land i Aust-Ag­der Låt: «God nok» Hand­ler om: Det er vans­ke­lig når and­re ma­ser om hva du må pres­te­re og hvil­ke ting du må eie.

5. Nolea Med: Nora (11) og Olea (11) Bor i: Dram­men i Bus­ke­rud Låt: «Bare du og jeg» Hand­ler om: To jenter som ikke fin­ner løs­nin­gen på et pro­blem.

6. Am­my (13) Bor i: As­ker i Akers­hus Låt: «Tren­ger ikke» Hand­ler om: I en hek­tisk hver­dag er det fint å kun­ne dra til et «rom» hvor du bare kan va­ere deg selv.

7. Fyah Yar­die Med: Leo (13) Bor i: Oslo Låt: «La­ere» Hand­ler om: Å la­ere av egne feil.

8. Unk­nown Med: Linn (15) og Em­ma (15) Bor på: Nes­na i Nord­land Låt: «Bus­sen heim»

Hand­ler om: Å vise kja­er­lig­het til både mam­ma og pap­pa etter en skils­mis­se.

9. 4everU Med: Eline (12), Sa­vannah (12), Ma­ria (13) og Bet­ti­na (13) Bor på: Krok­stad­elva, Na­ers­nes og i Mjøn­da­len i Bus­ke­rud og i Bae­rum i Akers­hus Låt: «For­and­ring» Hand­ler om: Å va­ere seg selv når man be­gyn­ner på ung­doms­sko­len.

10. Fred­rik (12) Bor i: Nord-Odal i Hed­mark Låt: «Je vil vaerrae en venn» Hand­ler om: Å bry seg om dem som står ale­ne i skole­går­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.