Vinn en over­ras­kel­se!

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - Post@af­ten­pos­ten­junior.no Svar­frist: PS: Quiz 4

Vi trek­ker én vin­ner som får en over­ras­kel­se i pos­ten. Send dine svar til:

I emne­fel­tet skri­ver du: 6. no­vem­ber. Husk å skri­ve og din al­der, ad te­le­fon­num­me­ret i e-pos­ten. til en for

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.