Har dyr melke­ten­ner?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Har dyr melke­ten­ner? Og i så fall, hvor­for?

Hilsen Wil­liam

Hei, Wil­liam!

Nes­ten al­le patte­dyr går igjen­nom to sett med ten­ner: Først melke­ten­ner, så de or­dent­li­ge ten­ne­ne. Patte­dyr er dyr som gir melk til bar­na sine, for ek­sem­pel flag­ger­mus og hest.

For fisk, fug­ler og øg­ler er det van­li­ge­re å få nye ten­ner hele ti­den! Gam­le ten­ner fal­ler ut, og de får nye i ste­det. Det er in­gen kri­se om dy­ret mis­ter en tann, for det kom­mer en ny.

Det­te pas­ser fint for dyr som stort sett bru­ker ten­ne­ne til å gri­pe og rive med. Men ulem­pen er at de får man­ge ten­ner som har for­skjel­lig stør­rel­se, og at det blir små hull der ten­ne­ne har falt ut.

Det er litt dumt for de dy­re­ne som må tyg­ge ma­ten sin godt før den svel­ges, slik man­ge patte­dyr gjør.

Kjenn bare hvor stor for­skjell det er mel­lom for­ten­ne­ne dine, hjørne­ten­ne­ne og jeks­le­ne bak. Det vil­le va­ert umu­lig å byt­te ut ten­ne­ne i et så­pass fin­jus­tert bitt man­ge gan­ger i li­vet.

Det å ha melke­ten­ner er en slags halv­veis løs­ning, der ten­ne­ne bare byt­tes én gang.

Dyre­hil­sen fra Ola

Jeg tren­ger nok ikke å gå til tann­le­gen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.