– Det går ikke en dag uten at vi hø­rer på K-pop

Pop-mu­sikk fra Sør-Korea er blitt vel­dig po­pu­la­ert. For å for­stå teks­te­ne har Ing­vild, Nadj­ma og Jo­han­n­es la­ert seg litt kore­ansk.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Cathrine Sol­bak­ken Foto: Stein J. Bjør­ge

Jeg kan ikke gå en dag uten å høre på K-pop, sier Nadj­ma. Klasse­ven­ne­ne Jo­han­n­es og Ing­vild fra Oslo har det på sam­me måte. I mer enn to år har de va­ert fans av K-pop, som er pop­mu­sikk fra Sør-Korea.

Li­ker dan­sin­gen

De er ikke ale­ne. Fle­re K-pop­band er blitt vel­dig po­pu­la­ere i ver­den de sis­te åre­ne.

Førs­te gang Nadj­ma og Jo­han­n­es hør­te K-pop, var da Ing­vild spil­te det for klas­sen. En av de førs­te san­ge­ne Nadj­ma og Jo­han­n­es hus­ker de hør­te, var «Fire» av BTS. Den førs­te san­gen In­vild hør­te, var «Do­pe» av BTS.

Mu­sikk-vi­deo­er

De li­ker spe­si­elt ryt­men i mu­sik­ken og dan­sen i mu­sikk­vi­deo­ene. Grup­pe­ne har for­skjel­lig stil, klaer­ne er ofte vel­dig farge­rike el­ler med mye møns­ter.

– Selv om jeg ikke for­står det de syn­ger, så er mu­sik­ken fen­gen­de, sier Nadj­ma. Nå har de hørt så mye på mu­sik­ken at de be­gyn­ner å kun­ne noen av san­ge­ne uten­at.

– Det er litt mor­somt, for vi for­står ikke alle or­de­ne, men da bru­ker vi bare tulle­ord, sier hun.

Ing­vild(11) Jo­han­n­es (11)

Ing­vild(11) Jo­han­n­es (11)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.