7

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

HØY­ES­TE STATUE: I In­dia har de byg­get ver­dens høy­es­te statue, den he­ter Statue of uni­ty. Den er

182 me­ter høy, nes­ten dob­belt så høy som Fri­hets­gud­in­nen i USA. Sta­tu­en var fer­dig byg­get i for­ri­ge uke. Taer­ne på sta­tu­en er nes­ten like høye som et men­nes­ke.

182me­ter høy

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.