5

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

GÅR TIL USA: Jen­ta er på vei mot USA sam­men med fle­re hund­re and­re men­nes­ker fra El Sal­va­dor. De be­gyn­te å gå fra ho­ved­sta­den San Sal­va­dor i for­ri­ge uke. De går gjen­nom Mex­i­co for å kom­me til gren­sen til USA. Det gjør de sam­men med tu­sen­vis av and­re men­nes­ker. Må­let er å kom­me inn i USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.