Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Rus­av­hen­gig: En syk­dom der man er av­hen­gig av rus­mid­ler, som for ek­sem­pel al­ko­hol, pil­ler el­ler nar­ko­ti­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.