Rea­ge­rer ulikt

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge - KIL­DE: PSY­KO­LOG OG FORS­KER KRISTER FJERMESTAD.

Har man mind­re kon­takt enn man øns­ker med en av for­eld­re­ne, kan man rea­ge­re med man­ge fø­lel­ser: ¤ Trist­het ¤ Engs­tel­se ¤ Savn ¤ Frust­ra­sjon ¤ Sin­ne

¤ Det er også van­lig å va­ere usik­ker på om man øns­ker mer kon­takt el­ler ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.