Mer­kel slut­ter som le­der

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Ange­la Mer­kel slut­ter som le­der av det po­li­tis­ke par­ti­et CDU i de­sem­ber.

Hun har va­ert stats­mi­nis­ter i Tysk­land de 13 sis­te åre­ne. Selv om hun snart slut­ter som parti­le­der, kan hun fort­set­te som stats­mi­nis­ter i opp­til tre år til. Da er det nytt valg i Tysk­land.

Mer­kel er fle­re gan­ger blitt kå­ret til «Ver­dens mektigste kvin­ne».

Tysk­land er det størs­te lan­det i Euro­pa, og Mer­kel har fått mye skryt for­di hun har job­bet for fred og sam­ar­beid mel­lom land i Euro­pa.

Ange­laMer­kel Er­na Sol­berg Er­na Sol­berg har fle­re gan­ger sagt at Ange­la Mer­kel er hen­nes for­bil­de. Bil­det er fra et møte i Tysk­land for tre uker si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.