Hva bør voks­ne vite om barn?

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

På Ver­dens barne­dag 20. no­vem­ber skal vi lage en spe­sial­avis. Barne­da­gen er en måte å fei­re at Barne­kon­ven­sjo­nen har burs­dag på. Det­te er en slags lov som gir barn egne ret­tig­he­ter. Om ting er vans­ke­lig, har du for ek­sem­pel rett til å få hjelp slik at li­vet blir bra igjen.

Si­den det er de voks­ne som la­ger lo­ver og reg­ler, lu­rer vi på: Send til post@af­ten­pos­ten­junior.no. Kan­skje kom­mer inn­leg­get ditt på trykk?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.