Hva er K-pop?

Aftenposten Junior - - Kultur -

¤¤En for­kor­tel­se for Korean

po­pu­lar mu­sic. ¤¤Man­ge ble kjent med kore­ansk mu­sikk gjen­nom san­gen «Gag­nam style», som kom i 2012.

¤¤Mu­sik­ken bru­ker de­ler fra fle­re mu­sikk­sti­ler, som pop, hip­hop og rap.

¤¤K-pop er også vel­dig kjent for

mu­sikk-vi­deo­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.