Mitt dyre­bil­de!

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, ka­ni­ne­ne våre he­ter Jo­hanne og Leif og bor i et lite hus i hagen vår. De els­ker god­bi­ter! Hil­sen Hed­da og Al­ma.

Her kan du sen­de inn et bil­de av deg og et dyr. Det tren­ger ikke va­ere ditt eget dyr. Skriv gjer­ne et par lin­jer om dy­ret (for ek­sem­pel navn og al­der).

Bil­det kan kom­me på trykk i Af­ten­pos­ten Junior, på Af­ten­pos­ten Ju­niors Face­bo­ok-side og Insta­gram. Send bil­det til:

Af­ten­pos­ten Junior, Boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo

El­ler send på mail: [email protected]­ten­pos­ten­junior.no

Al­ma (9)Hed­da(7) Jo­hanne og Leif

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.